Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Klusjesdienst

Onze klusjesman verricht klusjes in je woning waardoor de kwaliteit van je leefomgeving verbetert. De klusjesman voert alleen kleine, tijdelijke werken bij je uit. De hulp is aanvullend en vervangt geen professionele hulp.

De klusjesman voert enkel werken uit die geen gespecialiseerd gereedschap vergen en geen abnormaal veiligheidsrisico inhouden.

Voorwaarden

  • je bent inwoner van Keerbergen
  • je bent minstens 65 jaar

Van de leeftijdsvoorwaarde kan slechts zeer uitzonderlijk worden afgeweken:

  • wanneer je omwille van invaliditeit zorgbehoevend bent
  • wanneer je omwille van bijzondere sociale omstandigheden niet meer in staat bent om deze taken zelfstandig uit te voeren

Prijs

Het uurtarief  voor klusjesdienst wordt vastgesteld op basis van:

  • je belastbaar inkomen
  • je gezinssamenstelling

 Indien materiaal wordt aangekocht door de klusjesman, wordt de kostprijs aangerekend. 

Voor het gebruik van gemotoriseerd gereedschap wordt een forfaitaire bijdrage aangerekend.

Indien de opdracht bijkomende verplaatsingen vereist, worden deze verplaatsingen aangerekend per gereden kilometer.

De factuur voor de uitgevoerde werken word je toegezonden met een overschrijvingsformulier. 

Indien je dit wenst, kan betaling ook via domiciliëring.