Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Fonds ter bestrijding van kinderarmoede

Slaag je er niet in om de schoolkosten te betalen? Weegt het lidgeld van de sportclub te hard door in je maandbudget? Misschien kom je in aanmerking voor een tussenkomst van het fonds ter bestrijding van kinderarmoede.

Het OCMW ontvangt subsidies voor specifieke maatregelen ter bestrijding van armoede bij kinderen.

Deze subsidies kunnen gebruikt worden voor betaling van schoolfacturen, lidgeld van een sportclub, lidgeld van een jeugdbeweging, kosten voor logopedie, kosten voor kinderopvang enz…

Meer informatie over alle mogelijke tussenkomsten kan je hier vinden. 

Informeer je zeker ook bij je ziekenfonds! Vaak voorzien zij ook in tussenkomsten voor sport, opvang, logopedie, soms zelfs schoolreizen en andere zaken. 

Voor wie?

 Kinderen van:

  • leefloongerechtigden
  • gerechtigden op een financiële steun
  • cliënten in budgetbeheer/begeleiding
  • kinderen van ouders die het financieel moeilijk hebben

Procedure

  • vraag door de ouders om tussenkomst van het fonds voor de bestrijding van kinderarmoede
  • sociaal en financieel onderzoek
  • beslissing van het BCSD
  • bij toekenning van steun wordt het bedrag gestort op rekening van de ouders of wordt de factuur waarvoor de tussenkomst werd gevraagd rechtstreeks betaald door het OCMW