Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Snelheidszonering

Keerbergen is ingedeeld in verschillende snelheidszones. Er zijn totaal 4 zones afgebakend: zone 50, zone 30, de bebouwde kom en een parkeerverbod voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton. 

Op (delen van) de invalswegen is een max. toegelaten snelheid van 70 km/u van toepassing. Dit is geen zone en blijft dus beperkt tot deze delen van de invalswegen.

Het parkeerverbod voor vrachtwagens vanaf 3,5 ton geldt in de ganse gemeente.

Het kaartje hiernaast toont een overzicht van de verschillende zones.