Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Trage wegen

Trage Wegen zijn wegen die uitsluitend bestemd zijn voor het trage verkeer met name voetgangers en fietsers. Enkele generaties terug maakten de mensen meer gebruik van kerkwegels, voetwegen en buurtwegen als doorsteek naar hun bestemming. Eens de auto en asfaltering hun plaats in de maatschappij hebben verworven, zijn veel trage wegen in verval geraakt, geasfalteerd of gewoon vergeten. Sommigen werden ingenomen door tuinaanleg of dichtgeslibd door achterstallig onderhoud.

Nochtans hebben trage wegen een belangrijke rol te spelen in verschillende beleidsthema's zoals mobiliteit, gezondheid, klimaat en ruimtelijke ordening.

Trage wegen zijn een onlosmakelijk deel van het gemeentelijk wegennet en verfijnen het wegennet op een milieuvriendelijke manier. In het gemeentelijk mobiliteitsplan werd de opmaak van een tragewegenplan opgenomen als actie, met een beoogde uitvoering op korte termijn. Door deze actie op te nemen in het mobiliteitsplan werd een eerste richting gegeven naar een verduurzaming van de mobiliteit in Keerbergen.

De trage wegen in Keerbergen zijn aan een opwaardering toe. Enkele weggetjes worden veel gebruikt; bij andere stelt men zich de vraag of deze toegankelijk zijn of privéwegen.