Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Tussenkomst verblijfsfactuur WZC

Wanneer je onvoldoende inkomsten hebt om je verblijf in een woonzorgcentrum te betalen, kan je bij het OCMW een aanvraag doen tot tussenkomst in de facturen van het woonzorgcentrum.

Het OCMW zal nakijken of een tussenkomst gerechtvaardigd is. 

Je moet uiteraard eerst zelf al jouw inkomsten (pensioen, huur, spaargelden, obligaties,....) aanspreken. Het OCMW gaat na of je eventueel recht hebt op bijkomende inkomsten, zoals een tegemoetkoming Vlaamse Zorgverzekering, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een integratietegemoetkoming.

Indien je eigenaar bent van een woning zal het OCMW, wanneer het tussenkomt in de verblijfskosten, steeds een hypothecaire inschrijving nemen op de woning.

Bovendien gaat het OCMW na in hoeverre het de verblijfskosten kan terugvorderen bij je onderhoudsplichtigen. Dit zijn in eerste instantie jouw echtgenoot/echtgenote en kinderen. De onderhoudsplicht wordt wettelijk geregeld en de bijdragen worden bepaald aan de hand van een uniforme schaal.

Wanneer het OCMW vaststelt dat je jezelf opzettelijk hebt 'verarmd' zal het geen tussenkomst verlenen.

Procedure

  • aanvraag betalingsverbintenis
  • sociaal en financieel onderzoek
  • nazicht onderhoudsplicht
  • beslissing BCSD