Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Sociale HuisvestingsMaatschappij OCMW Keerbergen

Via de sociale huur ondersteunt de overheid burgers die het moeilijk hebben op de private woningmarkt. 

OCMW Keerbergen tracht bij te dragen aan deze ondersteuning. Hiervoor werd een appartementsgebouw met 3 woongelegenheden bestemd voor sociale huur opgericht aan de Putsebaan 16 te Keerbergen. Dit gebouw werd in februari 2017 in gebruik genomen.

De appartementen hebben 2 slaapkamers met tuin of terras en zijn bestemd voor gezinnen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een sociaal huurappartement van het OCMW moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Leeftijd

Minstens 18 jaar zijn (of behoren tot de wettelijke voorziene uitzonderingen).

 1. Verblijf

Ingeschreven staan in het bevolkings- of vreemdelingenregister (of een referentieadres hebben).

 1. Inkomen

Je inkomen mag de standaardinkomensgrens niet overschrijden.

Voor 2016 is dit:

 • €23.533 voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste
 • €25.504 voor een alleenstaande persoon met een handicap
 • €35.298 verhoogd met €1.973 per persoon ten laste, voor anderen
 1. Eigendomsvoorwaarde:

 Geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig vruchtgebruik bezitten. Dit geldt voor de aanvrager en alle gezinsleden .

 1. Taal- en inburgeringsvoorwaarde
 • beschikken over basiskennis mondeling Nederlands
 • bereid zijn een inburgeringscursus te volgen (indien je verplicht inburgeraar bent)

Procedure

 1. Registratie in wachtregister

Iedereen die voldoet aan de voorwaarden kan zich aanmelden bij de sociale dienst van het OCMW voor registratie in het wachtregister.

Contactpersoon is Sanne Cortens

 1. Toewijzing

De appartementen worden toegewezen in chronologische volgorde van inschrijving in het wachtregister.

De chronologie wordt enkel doorbroken wanneer voorrangsregels van toepassing zijn:

 1. a) Voorrangsregels die worden opgelegd door de Vlaamse overheid.

Zo moet rekening gehouden worden met de fysieke gesteldheid van de kandidaat-huurder, over- of onderbezetting, slechte woonkwaliteit of onteigening van vorige woning,...

 1. b) Voorrang omwille van lokale verankering van de kandidaat-huurder

De gemeente Keerbergen heeft een eigen gemeentelijk toewijzingsreglement opgesteld om sociale verhuurders van woningen op het grondgebied Keerbergen te verplichten meer rekening te houden met de specifieke lokale context.

Concreet betekent dit dat een kandidaat-huurder die in Keerbergen woont of gewoond heeft voorrang zal krijgen.

 • rang 1
  minstens 15 jaar in Keerbergen hebben gewoond bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar
 • rang 2
  minstens 5 jaar in Keerbergen hebben gewoond in de periode van 10 jaar voorafgaand aan de toewijzing
 • rang 3
  minstens 3 jaar in Keerbergen hebben gewoond in de periode van 6 jaar voorafgaand aan de toewijzing

Prijs

De Vlaamse overheid bepaalt de huurprijs van een sociale huurwoning. Huurder en sociale verhuurder kunnen daar niet van afwijken. 

 

De huurprijs wordt berekend op basis van:

 • je inkomen
 • de waarde van het appartement en
 • de gezinssamenstelling