Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

ATB - tewerkstelling art.60

Het OCMW kan in het kader van art. 60 §7 OCMW-wet zelf als werkgever optreden. 

Deze tewerkstelling is voorbehouden voor 2 doelgroepen:

  • personen die het bewijs moeten leveren van een periode van tewerkstelling om het volledige voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te verkrijgen (doorgaans gaat het om werkloosheidsuitkeringen) of
  • personen die werkervaring moeten opdoen.

Het OCMW kan de werknemers die op basis van art. 60§7 worden tewerkgesteld ter beschikking stellen van ander gebruikers.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een art. 60§7 tewerkstelling moet je aan 2 voorwaarden voldoen:

  • gerechtigd zijn op leefloon of financiële hulpverlening
  • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Procedure

  • aanmelding bij sociale dienst, die doorverwijst naar de dienst arbeidstrajectbegeleiding
  • arbeidstrajectbegeleidster adviseert Bijzonder Comité Sociale dienst (BCSD)
  • toelating of weigering opstart tewerkstelling door BCSD
  • opmaak arbeidsovereenkomst na gunstige beslissing
  • tewerkstelling bij OCMW of externe partner