Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Leefloon

Als je geen of een te laag inkomen hebt, kan je een basisinkomen krijgen. Dat heet leefloon.

Voorwaarden

 1. nationaliteit

Je bent ofwel:

 • Belg
 • staatloos
 • erkend vluchteling
 • als vreemdeling in het bevolkingsregister ingeschreven
 • burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie of familielid van een Belg, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden.

Let op: sommige EU-burgers en hun familieleden (inclusief de familieleden van Belgen) zijn de eerste drie maanden van hun effectief verblijf uitgesloten van leefloon. Dit geldt niet voor EU-burgers met de hoedanigheid van werknemer of zelfstandige of hun familieleden

Als je niet aan de voorwaarde nationaliteit voldoet, maar ingeschreven bent in het vreemdelingenregister heb je mogelijks recht op het equivalent leefloon.

 1. leeftijd

Je bent ofwel:

 • minstens 18 jaar oud
 • jonger dan 18 jaar en
  • ontvoogd door het huwelijk
  • zwanger
  • je hebt kinderen ten laste
 1. werkelijke verblijfplaats

Je verblijft gewoonlijk en bestendig in België op legale wijze.

 

 1. inkomen

Je hebt geen inkomen of je inkomen is lager dan het leefloon. In het laatste geval past het OCMW enkel het verschil bij.

Wat telt mee bij het berekenen van uw inkomen?

In principe komen alle bestaansmiddelen in aanmerking, zoals loon, sociale uitkeringen, inkomen uit roerende en onroerende goederen, onderhoudsgeld voor jezelf, voordelen in natura, ...

Er zijn ook een aantal vrijgestelde inkomsten, bijvoorbeeld onderhoudsgeld voor uw kinderen.

 1. werkbereidheid

Je moet werkbereid zijn. Hiervan kan enkel afgeweken worden wegens medische redenen of billijkheidsredenen.

Het OCMW kan een tewerkstelling aanbieden in het kader van artikel 60 § 7, zodat je je sociale rechten (o.a. werkloosheidsuitkering) opbouwt en tevens werkervaring opdoet.

 

 1. rechten op sociale uitkeringen uitputten

Het leefloon is het allerlaatste sociale vangnet. Je kan dus pas leefloon krijgen nadat je alle andere rechten op een inkomen hebt uitgeput.