Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Tussenkomst eerste huur en huurwaarborg

De zoektocht naar een huurwoning op de privémarkt wordt extra bemoeilijkt wanneer je niet de middelen hebt om de huurwaarborg bij aanvang huur te storten.

Indien je niet over de middelen beschikt om de huurwaarborg onmiddellijk te betalen en jouw bank geen bankwaarborg wil geven, kun je aankloppen bij de sociale dienst van het OCMW.

Een OCMW kan vrij kiezen op welke manier het tussenkomst:

  • Hetzij door het bedrag van de huurwaarborg voor te schieten.

In dit geval mag de waarborg niet hoger zijn dan 2 maanden huur en moet je de huurwaarborg zelf in orde brengen. 

  • Hetzij door een bankgarantie van het OCMW

Bij een bankgarantie verbindt de bank zich om, voor rekening van het OCMW, de verhuurder het bedrag van de huurwaarborg te betalen indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt. Zodra de bankwaarborg getekend is, levert de bank de verhuurder een bewijs.

In dit geval mag de waarborg niet hoger zijn dan 3 maanden huur.

OCMW Keerbergen opteert ervoor om het bedrag van de huurwaarborg voor te schieten.

Procedure

  • vraag om tussenkomst
  • sociaal en financieel onderzoek
  • beslissing BCSD