Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Schuldhulpverlening - schuldbemiddeling - collectieve schuldenregeling

Wanneer je schuldenlast dermate hoog is dat de schulden niet binnen een redelijke termijn kunnen afbetaald worden, kan een budgetbegeleiding of -beheer voor jou geen oplossing bieden.

De procedure collectieve schuldenregeling biedt hier een uitweg om op termijn uit de financiële problemen te geraken.

Tijdens de CSR moet je in de mate van het mogelijke je schulden afbetalen. Je ontvangt een leefgeld waarmee je menswaardig kan leven, de overige inkomsten worden gereserveerd voor de terugbetaling van de schuldeisers. Na afloop van de CSR kan je terug schuldenvrij door het leven.

Voorwaarden

  • je bent geen handelaar of bent dit niet geweest in de afgelopen 6 maanden
  • je woont in België
  • je hebt een structurele overmatige schuldenlast
  • je hebt jezelf niet bedrieglijke onvermogend gemaakt
  • je hebt geen vroegere CSR gehad die minder dan 5 jaar geleden herroepen werd

Procedure

Een collectieve schuldenregeling moet je aanvragen met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank.

Een medewerker van de dienst schuldbemiddeling van het OCMW zal het verzoekschrift voor jou opmaken en indienen.

Als je toegelaten wordt tot een CSR zal de rechter een schuldbemiddelaar aanstellen. Deze probeert in eerste instantie tot een minnelijke aanzuiveringsregeling te komen. Wanneer hij hier niet in slaagt, zal de rechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling of een totale kwijtschelding van schulden opleggen.

Van zodra je toegelaten bent tot een CSR, zal je niet meer zelf je inkomen ontvangen. De schuldbemiddelaar zorgt in de mate van het mogelijke voor de afbetaling van de schulden. Hij zal je een deel van je inkomen geven om dagelijkse behoeften, zoals eten, huur, vaste kosten... mee te betalen: dit wordt leefgeld genoemd. Voor grotere uitgaven moet je de toestemming van de schuldbemiddelaar of zelfs van de rechter vragen.

Bij ingrijpende veranderingen (bijvoorbeeld een erfenis, een huwelijk, een vergeten schuld) kan het nodig zijn dat de lopende aanzuiveringsregeling aangepast moet worden. Dit noemt men een herziening.

Wanneer je je niet houdt aan de afspraken die in een collectieve schuldenregeling gemaakt zijn, kan de CSR beëindigd worden. Dit is een herroeping van de CSR.

Prijs

Een CSR is niet gratis.

Voor het opstellen en indienen van een verzoekschrift om toegelaten te worden tot een CSR rekent het OCMW geen kosten aan.

Het ereloon van de schuldbemiddelaar moet wel betaald worden. Het ereloon is afhankelijk van het aantal schuldeisers dat betrokken is in de schuldenregeling. De rechter kan de erelonen van de schuldbemiddelaar (deels) ten laste leggen van het fonds ter bestrijding van de schuldenoverlast.