Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Ecologische voetafdruk

De ecologische voetafdruk zegt iets over het verbruik van natuurlijke hulpbronnen door een persoon of door een bevolkingsgroep. De voetafdruk zegt niets over ‘hoe’ de beschikbare hulpbronnen moeten worden gebruikt.
Om te berekenen hoeveel biologisch productieve oppervlakte iemand werkelijk ‘in beslag neemt’ - dus hoe groot zijn ecologische voetafdruk is - moeten we alles wat die persoon verbruikt omzetten in biologisch productieve oppervlakte. Er is maar een beperkte hoeveelheid aardoppervlakte beschikbaar die biologisch productief is. Als we die gelijk verdelen over alle aardbewoners heeft iedere aardbewoner recht op 1,8 ha per jaar – dat is ongeveer evenveel als drie voetbalvelden. Die oppervlakte wordt uiteraard kleiner naarmate de wereldbevolking toeneemt. Maar vandaag verbruikt de mens gemiddeld 2,7 ha per jaar.

Meer info

Door je ecologische voetafdruk te berekenen, ken je de ware impact van je levenswijze op het milieu. De berekening gebeurt aan de hand van vragen met meerkeuze antwoorden. Voor elk antwoord wordt een bepaalde score toegekend: een kleine score voor een kleine impact (en dus milieuvriendelijker); een hogere score voor een grotere impact.

Bereken je ecologische voetafdruk