Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

SAVE (Samen Actief voor VElig verkeer)

Op 24 maart 2014 ondertekende het gemeentebestuur, de lokale politie en OVK het SAVE-charter. Met de ondertekening verklaar de gemeente haar bereidheid om een globaal en gecoördineerd beleid te ontwikkelen zodoende alle weggebruikers, en in het bijzonder kinderen, jongeren en senioren, beter te beschermen. Hiervoor werkt de gemeente een actieplan uit dat aansluit op één of meerdere van de volgende doelstellingen:

  1. De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse.
  2. De implementatie van het STOP-principe.
  3. De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren.
  4. Het garanderen van een hoog handhavingsniveau.
  5. De voorbeeldfunctie van de gemeente/stad en haar de beleidsverantwoordelijken.
  6. Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren.
  7. De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren.

Het eerste actieplan is afgerond en positief geëvalueerd.

De eerste stappen voor de opmaak van een 2de actieplan zijn gezet.