Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Kruisheide

Het natuurgebied Kruisheide is een 5 ha groot restant van wat eens de “Keerberghen Heyde” is geweest: een deel van het heidegebied dat zich op het einde van de 18de eeuw uitstrekte op de stuifzandruggen van Baal over Tremelo, Keerbergen en Rijmenam tot Bonheiden. Het oorspronkelijke natuurlijke landschap, het eiken-berkenbos op voedselarme zandgrond, werd vrijgemaakt om er schapen te laten grazen: zo ontstonden de heidegebieden.

De Kruisheide werd aangekocht door de gemeente in 1985 en kreeg een beschermd statuut als natuurgebied. Deze halfnatuurlijke landschappen worden vandaag in stand gehouden door beheerswerken. Het gebied is droog: je vindt er dus struikheide. Plaatselijk zorgt bochtige smele voor vergrassing. Op de heide komen niet zoveel diersoorten voor, maar deze die we er vinden zijn wel karakteristiek. Sprinkhanen en verscheidene soorten vlinders, zoals het heideblauwtje, vinden er een geschikt biotoop. Verpoos hier even, maak gerust een wandeling door het gebied en kom eens terug op een zomeravond om te genieten van een krekelconcert.