Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

LeegstandWat? 

Een woning is leegstaand als ze gedurende 12 opeenvolgende maanden niet bewoond wordt.

Een gebouw is leegstaand als gedurende 12 opeenvolgende maanden minstens 50% van de oppervlakte niet in gebruik is volgens de bestemming van het gebouw.

De bestemming blijkt uit de stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen, ... (meergezinswoning, handelshuis, …)

Procedure

Alle zakelijk gerechtigden worden door de gemeente per aangetekende zending op de hoogte gebracht van de opname van de woning of het gebouw in het leegstandsregister.
Deze aangetekende zending bevat een genummerde administratieve akte. Dit is de officiële verklaring van vaststelling van leegstand.
Daarnaast bevat de zending een fotodossier en een beschrijvend verslag met een motivering voor de opname van je leegstaand(e) woning/gebouw in het leegstandsregister.