Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Vaste Commissie Advies Gemeenschapscentrum

De vaste commissie van advies van het gemeenschapscentrum Den Busse heeft als opdracht om de inrichtende overheid (Raad van bestuur van AGB Keerbergen) bij te staan bij het beheer van het gemeenschapscentrum.

De commissie beschikt over adviesrecht over alle aspecten van het beheer van het gemeenschapscentrum (zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het opstellen van het huishoudelijke reglement, de concessiecontracten en de huurovereenkomsten, …) in het kader van het lokaal cultuurbeleid. Alsook adviesrecht over de strategische meerjarenplanning van de gemeente en van het autonoom gemeentebedrijf.