Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Sportraad

De sportraad organiseert twee maal per jaar een algemene vergadering waar de sportverenigingen inspraak hebben in het gemeentelijk sportbeleid. De sportraad heeft o.a. als doel initiatieven te nemen ter bevordering van de sportbeoefening voor alle inwoners van de gemeente en advies te geven aan de gemeentelijke overheid inzake sport- en recreatieaangelegenheden.

Samenstelling (raad van beheer):

Johan Van Hemelrijck (voorzitter)
Geert Verstreken (ondervoorzitter)
Henk Landa (secretaris)
Sofie Vandenbroek (Penningmeester)
Karen Andries
Jan Vangoidsenhoven
Carolien Verschueren
Nicole De Lauwer
Freddy Haegeman
Jonas Van Wing

Sportraad contacteren?: johan.vanhemelrijck@telenet.be