Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Sportraad

Sportraad

Onze bruisende gemeente is gezegend met een zeer actief sportleven. Op diverse sportsites wordt een brede waaier aan sportdisciplines aangeboden, zowel competitief als recreatief, voor elke leeftijd. De jaarlijkse kampioenenhulde getuigt niet alleen van het vele sporttalent dat Keerbergen telt, maar ook van de gedreven inzet van onze sportclubs.

Meer dan 30 sportverenigingen zijn aangesloten bij de Sportraad, een adviesorgaan dat tweemaal per jaar samenkomt om sportbeoefening in de gemeente te promoten en tevens adviezen te formuleren voor de gemeentelijke overheid inzake sport- en recreatieaangelegenheden.

De Algemene Vergaderingen van de Sportraad worden voorbereid door de Raad van Beheer die een viertal keer per jaar samenkomt. Onderaan op deze pagina vind je een overzicht van de leden van beide organen.

Een belangrijke uitdaging voor de komende jaren is de uitwerking van een Masterplan: een toekomstplan voor de verdere inrichting en uitbouw van de sportinfrastructuur in onze gemeente, met aandacht voor veiligheid, toegankelijkheid en mobiliteit, duurzaamheid en ecologisch bewustzijn, en een maximale verscheidenheid van het sportaanbod voor alle mogelijke doelgroepen.

Tips of suggesties om het sportbeleid in onze gemeente een duwtje in de rug te geven?

Neem gerust contact op met de voorzitter van de Sportraad:
Freddy Haegeman (voorzitter zaalvoetballiga) - freddy.haegeman@gmail.com


Meer informatie over de werking en de activiteiten van de Sportraad en haar aangesloten verenigingen vind je op de Facebookpagina van Sportraad Keerbergen