Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Poetshulp

Maak een afspraak

Wordt het te zwaar om je woning zelf te onderhouden omwille van ouderdoms- of gezondheidsproblemen? De poetsdienst van het OCMW kan een oplossing voor jou zijn.

Het OCMW Keerbergen organiseert poetshulp voor zorgbehoevende inwoners van de gemeente Keerbergen via 2 systemen, namelijk de reguliere poetsdienst (inkomensgerelateerd) en de poetsdienst via dienstencheques

Onze poetshulpen helpen je bij:

 • afstoffen en stofzuigen
 • schoonmaken van de badkamer, toilet en keuken
 • dweilen van de vloeren
 • opmaken en verschonen van de bedden

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de poetsdienst moet je voldoen aan 2 voorwaarden:

 • inwoner zijn van Keerbergen
 • ouder zijn dan 65

Van de leeftijdsvoorwaarde +65 kan zeer uitzonderlijk worden afgeweken indien je omwille van zorgbehoevendheid behoort tot een prioritaire categorie.

Procedure

Wanneer je poetshulp aanvraagt, word je ingeschreven in een wachtregister. Er wordt met 1 wachtregister gewerkt voor reguliere poetsdienst en poetsdienst via dienstencheques.

De rangorde in het wachtregister wordt bepaald volgens graad van zorgbehoevendheid, leeftijd en gezinssamenstelling. Dit prioriteitensysteem werd ingevoerd om ervoor te zorgen dat de meest zorgbehoevende en/of maatschappelijk kwetsbare inwoners eerst hulp krijgen.

6 categorieën van hulpvragers krijgen voorrang op de wachtlijst omwille van zorgbehoevendheid:

In volgorde van prioriteit:

 1. palliatieve hulpvrager
 2. hulpvrager is cliënt van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van het OCMW Keerbergen en is zorgbehoevend
 3. hulpvrager is cliënt van de sociale dienst en is maatschappelijk en/of financieel behoeftig
 4. hulpvrager heeft een dementieproblematiek
 5. hulpvrager met complexe zorgproblematiek die niet palliatief is, noch te kampen heeft met dementie
 6. hulpvrager ouder dan 75 jaar

Voor de overige hulpvragers, zijnde 65+ers die niet onder één van de 6 boven vermelde categorieën vallen, bepaalt de inschrijvingsdatum de plaats op de wachtlijst. Zij genieten dus geen voorrang.