Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT)

Maak een afspraak

Lukt het niet meer om alle huishoudelijke taken zelf te beredderen maar zou je met een beetje ondersteuning thuis kunnen blijven wonen? De dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg van het OCMW kan zorgen voor die extra helpende hand.

De dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg (DGAT) verleent hulp aan personen die voor een korte of lange periode ondersteuning nodig hebben bij hun huishoudelijke taken en persoonlijke hygiëne. 

De dienstverlening is erop gericht mensen zo lang mogelijk verantwoord in hun eigen huis te kunnen laten wonen en kan een aanvulling zijn bij de zorg van familie, derden of andere professionele thuisverzorgers.

Gezinszorg 

Hieronder wordt verstaan de ondersteuning bij huishoudelijke taken, hygiëne en verzorging en de algemene psychosociale ondersteuning.

Huishouding:

 • maaltijden bereiden
 • boodschappen doen
 • dagelijkse vaatwas en onderhoud van de keuken
 • wassen, strijken en eventueel verstelwerk
 • dagelijks en wekelijks beperkt onderhoud van de bewoonde plaatsen

 Hygiëne en verzorging:

 • helpen bij dagelijks of wekelijks toilet
 • helpen bij aankleden
 • helpen bij eten
 • helpen bij verplegende zorgen, voorkomen van doorligwonden
 • toezicht op medicatie
 • haarverzorging
 • voet– en handverzorging
 • kraamzorg
 • baby– en kinderverzorging
 • oppas zieke kinderen

 Sociale en morele ondersteuning:

 • opvangen van kinderen
 • bevorderen van sociale contacten
 • informeren over rechten, diensten en hulpmiddelen
 • helpen bij kleine administratie taken

Aanvullende thuiszorg 

Hieronder wordt schoonmaakhulp verstaan. Een logistiek medewerker staat hiervoor in.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor hulp via de DGAT moet je voldoen aan 2 voorwaarden:

 • inwoner zijn van keerbergen
 • hulp nodig hebben omwille van je leeftijd (+65 jaar), je invaliditeit van minstens 66% of omwille van je acute medische situatie

Prijs

Het uurtarief voor gezinszorg wordt vastgesteld op basis van:

 • je belastbaar inkomen
 • je gezinssamenstelling

Bij de berekening van je bijdrage kan in bepaalde gevallen rekening worden gehouden met abnormale hoge medische kosten zoals kinesitherapie of dokters– en apothekerskosten.

Sommige mutualiteiten voorzien een tussenkomst in de persoonlijke bijdrage.

Het uurtarief voor aanvullende thuiszorg wordt berekend zoals dat voor gezinszorg, maar is begrensd tot maximum € 8,68 per uur.

De factuur voor de gepresteerde diensten wordt maandelijks toegezonden met een overschrijvingsformulier. Betalen kan je ook via domiciliering.