Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO, is een commissie die recent werd opgericht en bestaat uit afgevaardigden van volgende geledingen:

  • milieu- en natuurverenigingen
  • verenigingen van werkgevers
  • verenigingen van handelaars
  • verenigingen van landbouwers
  • verenigingen van werknemers
  • geleding specialisten

Bevoegheid:

De Gecoro geeft advies over stedenbouwkundige dossiers die hen voorgelegd worden door de Vlaamse Regering of door het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar indien die aanvraag een invloed heeft op de ruimtelijke structuur of ruimtelijke draagkracht van een gebied binnen onze gemeente.