Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Milieuraad (MAR)

Samenstelling:

Deze raad is samengesteld uit geïnteresseerde inwoners, afgevaardigden uit elke politieke fractie in de gemeenteraad en een afgevaardigde van de intergemeentelijke milieudienst.


Bevoegdheid: 

De Milieuadviesraad adviseert de gemeentelijke overheid over alles wat leefmilieu aangaat.