Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Lokale economieraad (LEK)

Samenstelling:
De Lokale Economieraad Keerbergen is samengesteld uit handelaars uit de gemeente.
 
Bevoegheid:
De Lokale Economieraad werd opgericht als officieel woordvoerder van de kleine en middelgrote ondernemingen en de zelfstandigen gevestigd te Keerbergen. Deze raad neemt de vorm aan van een feitelijke vereniging en geniet het statuut van een officieel erkend adviesorgaan.

De raad is een coördinerende en adviserende instelling die, zowel op eigen initiatief als op het verzoek van de gemeentelijke overheden, beraadslaagt over alle aangelegenheden die op gemeentelijk vlak de zelfstandige ondernemers rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen.