Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Woningkwaliteit

De gemeente neemt een rol op inzake de woningkwaliteit op haar grondgebied.

Een woning die verhuurd wordt, moet bij aanvang van de huurovereenkomst en gedurende de hele looptijd van de huur voldoen aan de vereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. De belangrijkste verplichtingen zijn:

  • minimale voorzieningen als keuken, toilet, bad of douche, gootsteen en drinkbaar water;
  • structurele stabiliteit van het gebouw;
  • veiligheid van trappen en de aanwezige installaties (gas, elektriciteit en verwarming);
  • indien er geen verwarming is moeten er aansluitingen zijn die een plaatsing door de huurder mogelijk maken;
  • geen vocht- en schimmel problemen;
  • mogelijkheid tot ventilatie, verluchting en natuurlijke verlichting;
  • vrije toegankelijkheid.

De procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring

Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voldoen, kunnen ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden en komen zo op de Vlaamse inventaris voor ongeschikt – en/of onbewoonbaar verklaarde woningen.

Alle belanghebbenden (buren, familie, zorgverleners, politie, brandweer,…) kunnen een conformiteitsonderzoek aanvragen. De gemeente mag ook zelf het initiatief nemen alsook andere overheden (gewest, OCMW, ...) en sociale (woon)organisaties. Elke klacht over woningkwaliteit of overbewoning moet de gemeente beschouwen als een verzoek om de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op te starten. De huurder is volgens de huurwetgeving wel verplicht om de eigenaar of verhuurder van de woning eerst schriftelijk (aangetekend) op de hoogte te brengen van de problemen. 

De technisch adviseur van de gemeente voert (voor-)onderzoeken in een woning uit en werkt nauw samen met Wonen Vlaams-Brabant en de Vlaamse Wooninspectie. De technisch adviseur probeert in samenwerking met alle belanghebbenden tot een minnelijke oplossing te komen en zal de procedure tot ongeschikt en onbewoonbaarverklaring opstarten als blijkt dat dit nodig is.

Als eigenaar van een ongeschikt- of onbewoonbaar verklaarde woning is het de bedoeling dat je de woning zo snel mogelijk weer in orde brengt. Als de woning na één jaar nog steeds op de inventaris staat, zal je als eigenaar een heffing moeten betalen. Meer informatie over de heffing en de mogelijkheden om een vrijstelling of een opschorting aan te vragen, kan je vinden in deze brochure.

In situaties waarbij de veiligheid of de gezondheid van bewoners, omwonenden of passanten in acuut gevaar is, gaat de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring niet snel genoeg en heeft de burgemeester de mogelijkheid om in toepassing van artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet alle maatregelen te nemen die hij/zij noodzakelijk acht, in verhouding tot de risico’s. Bijvoorbeeld een onbewoonbaarverklaring, een bevel tot snelherstel, een bevel tot ontruiming, een bevel om muren te stutten etc.

Het conformiteitsattest

De woningkwaliteitsadviseur kan op verzoek ook onderzoeken uitvoeren voor het verlenen van conformiteitsattesten aan eigenaars-verhuurders. Met een conformiteitsattest dat bij aanvang van de huur niet ouder is dan 3 maanden, kan de eigenaar aantonen dat een huurwoning aan alle wettelijke kwaliteitsvereisten voldoet. De woningkwaliteitsadviseur staat graag ter beschikking om elke eigenaar van een (huur)woning te adviseren over de te nemen stappen om de woning veilig, gezond en comfortabel te maken volgens de Vlaamse wetgeving.

De aanvraag voor een conformiteitsattest is in de gemeente momenteel nog gratis.

Voor al jouw vragen over woningkwaliteit, contacteer onze woningkwaliteitsadviseur!

Contactgegevens woningkwaliteitsadviseur:

woningkwaliteit.keerbergen@igo.be – tel. 0473 56 03 31

Aanvraag conformiteitsonderzoek woningkwaliteit 

Nuttige informatie m.b.t. woningkwaliteit:

Deze dienstverlening is een onderdeel van het intergemeentelijk woonproject ‘Wonen aan de Dijle Noord’ , een samenwerking tussen de gemeenten Begijnendijk, Boortmeerbeek, Keerbergen en Tremelo, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en Wonen Vlaanderen.