Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Concrete FAQ - inkomsten

Je bent verhinderd om te werken?

  • Je hebt een attest van je huisarts?

Heb je het coronavirus opgedaan en beschik je over een doktersattest, dan is de situatie duidelijk: de reglementering voor arbeidsongeschiktheid is van toepassing. Je hebt recht op gewaarborgd loon en nadien een ziekte-uitkering van het ziekenfonds.

  • Je verblijft in quarantaine in een ziekenhuisinstelling?

In principe krijg je via het ziekenhuis een certificaat van quarantaine. Je kan je arbeidsovereenkomst niet uitvoeren wegens overmacht. Je kan dus een tijdelijke werkloosheidsuitkering aanvragen.

  • Je verblijft thuis in quarantaine?

Ben je in quarantaine geplaatst na een administratieve beslissing, dan kan je evenmin je arbeidsovereenkomst uitvoeren omwille van overmacht. De regels voor tijdelijke werkloosheid moeten worden toegepast. 

Hetzelfde geldt als je als werknemer volgens de administratieve overheid in quarantaine moet omdat je contact had met een besmet persoon (bijvoorbeeld het kind van de werknemer). Ook in deze situatie zijn de regels voor tijdelijke werkloosheid van toepassing.

  • Je verblijft in een ziekenhuis in het buitenland?

De normale regels voor arbeidsongeschiktheid zijn van toepassing. Je hebt recht op gewaarborgd loon en nadien een ziekte-uitkering van het ziekenfonds.

  • Je wordt in quarantaine gehouden in een risicogebied?

Ben je op buitenlandse missie en word je daar in quarantaine gehouden? In dit geval geldt dat je tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet krijgen. 

  • Je werkgever heeft de activiteiten stilgelegd door het coronavirus?

Kan je als werknemer het werk niet uitvoeren omdat je werkgever de activiteiten heeft stilgelegd, dan geldt de regeling voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. 

  • Je kan je werk niet uitvoeren door een dalende activiteit?

Kan je als werknemer het werk niet uitvoeren door een dalende activiteit bij je werkgever, dan kan als werknemer economisch werkloos worden verklaard. Je werkgever moet wel voldoen aan de voorwaarden.

Welke impact is er voor de jaarlijkse vakantie?

Of je periodes van afwezigheid gelijkgesteld worden voor je jaarlijkse vakantie hangt van de situatie en je statuut (arbeider-bediende). 

1. Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

 

Arbeiders:

Voor arbeiders worden dagen tijdelijke werkloosheid in deze situatie gelijkgesteld. 

De Rijksdienst Jaarlijkse Vakantie (RJV) kan een analyse maken van de aard van deze economische werkloosheid. De periode van tijdelijke werkloosheid moet een uitzonderlijk karakter hebben. Is deze structureel, dan zal de periode van tijdelijke werkloosheid niet altijd meetellen voor je jaarlijkse vakantie. 

De economische werkloosheid door gebrek aan werk die het gevolg is van de corona-epidemie is 'uitzonderlijk te noemen'. In die zin zal voor een arbeider een eventuele periode van tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld worden.

Bedienden:

Ook voor bedienden is er een gelijkstelling voorzien voor de jaarlijkse vakantie. Het moet hierbij wel gaan over bedienden die werken in een onderneming in moeilijkheden. Het gaat om de bijzondere regeling tijdelijke werkloosheid die voorzien is in de artikelen 77/1 e.v. van de Wet Arbeidsovereenkomstenwet.

 

2. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

In het kader van de corona-epidemie is een erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voorzien. 

Arbeiders:

Voor de arbeiders is deze vorm van tijdelijke werkloosheid (wegens overmacht) niet automatisch gelijkgesteld voor de jaarlijkse vakantie. Dit kan enkel na tussenkomst door de minister.

Bedienden:

Voor de bedienden worden inactiviteitsdagen wegens overmacht evenmin gelijk gesteld met effectief gewerkte dagen met het oog op het opbouwen van jaarlijkse vakantie. 

3. Wat als je arbeidsongeschikt/ziek wordt?

De periodes van ziekte zijn gelijkgesteld voor de eerste 12 maanden van de volledige schorsing (wegens ziekte) van de arbeidsovereenkomst. Ze tellen dus volledig mee voor je jaarlijkse vakantie.

Elke nieuwe onderbreking als gevolg van ziekte die binnen de 14 dagen na de hervatting plaatsvindt, wordt meegeteld in die periode van 12 maanden. Bij een hervatting van minstens 14 dagen of meer, begint er in geval van herval (terug ziek worden) een nieuwe periode van 12 maanden gelijkstelling.