Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Omgevingsvergunning

Stedenbouwkundige voorschriften en handelingen

Heb je een pand voor ogen? Vraag via de diensten omgeving en/of lokale economie na welke ruimtelijke voorschriften op het betreffende pand/perceel van toepassing zijn en of de voorschriften commerciële activiteiten toelaten.

Voor projecten met een invloed op en rond het gebouw kan een vergunningsplicht (omgevingsvergunning), een meldingsplicht of een vrijstelling gelden. Doe daarom steeds navraag bij de gemeente. Voorbeelden van mogelijke ingrepen zijn: een uitbreiding, een functiewijziging, een vrijstaand bijgebouw, een tijdelijke constructie, … Meer info vind je alvast terug via deze link

Kleinhandelsactiviteiten

Wie een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m² wil openen, heeft een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig. Dit geldt zowel voor nieuwe als voor bestaande vergunde gebouwen.

Vergunningsplichtige activiteiten

Als je in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet je nagaan of je een omgevingsvergunning voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten nodig hebt. In bepaalde gevallen is er enkel een meldingsplicht.

Indien jouw bedrijf tot klasse 1 (meest hinderlijke activiteit) of klasse 2 (minder hinderlijke activiteit) van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM) behoort, heb je een vergunning nodig.

Indien jouw bedrijf tot klasse 3 (minst hinderlijke activiteit) behoort, geldt een meldingsplicht.

Tot welke klasse behoort jouw activiteit?

  • De Vlaamse Overheid biedt daarvoor een handige tool aan: de VLAREM-wegwijzer.
  • Vind je jouw activiteit hier niet terug, ga dan naar de volledige indelingslijst van hinderlijke activiteiten. Hier kan je nagaan of jouw activiteit als hinderlijk beschouwd wordt en/of je activiteit meldings- of vergunningsplichtig is.

Welke voorwaarden moet ik naleven?

  • Vlarem II bundelt alle voorwaarden waaraan de hinderlijke activiteiten moeten voldoen.
  • Hierin is ook hoofdstuk 6, milieuvoorwaarden voor niet-ingedeelde inrichtingen (voor niet-hinderlijke activiteiten), opgenomen. Er worden onder andere voorwaarden opgesomd voor: verwarmingsinstallaties, niet-ingedeelde muziekactiviteiten, niet-ingedeelde koelinstallaties, …

Regelgeving

Omgevingsloket: Overzicht regelgeving over de omgevingsvergunning