Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Mobiliteitsplan

Het huidige mobiliteitsplan dateert van 2009.

Sindsdien hebben de mobiliteit en het straatbeeld in Keerbergen heel wat veranderingen ondergaan.

De elektrische fiets en speedpedelec hebben een forse intrede gedaan. Her en der worden laadpalen geïnstalleerd voor elektrische wagens die stilaan het straatbeeld vullen.

Deelmobiliteit zal in de komende jaren uitgerold worden. En de (elektrische) step is één van de nieuwste vervoermiddelen die een plaats in de openbare ruimte vraagt.

Een nieuw, actueel mobiliteitsplan is nodig om de mobiliteitsproblemen van deze dag het hoofd te bieden.

Startschot

De start voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan werd in januari 2024 gegeven.

De opmaak bestaat uit verschillende fases, die gedurende een looptijd van ongeveer 18 maanden, worden uitgewerkt.

Fase 1 is de omgevingsanalyse en inventarisatie.

In deze fase worden alle knelpunten opgelijst en nagegaan waar en welke verbeteringen mogelijk zijn. De bevraging is afgelopen en alle antwoorden worden verwerkt.

Fase 2 is het verwerken van alle feedback op de bevraging en wordt de strategische visie opgemaakt.

Deze fase zal tot het einde van 2024 lopen.

Fase 3 wordt in het nieuwe jaar gestart. In deze fase werken we aan de operationele doelstellingen, die een meer praktische richting geven aan het mobiliteitsplan.

In de laatste fase vertalen we de strategische visie en de operationele doelstellingen in een actieplan.

Vervolg

Tussen de fases door organiseren we overleggen en meetings waarbij de verschillende stakeholders (lokale politie, vervoerregio Leuven, buurgemeenten, hulpdiensten, …) worden betrokken.

Elke fase eindigt in een document dat steeds een goedkeuring vereist.

In de gemeenteraad van juni 2025 zal het volledige gemeentelijk mobiliteitsplan worden voorgesteld voor goedkeuring.