Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Klimaatraad

De klimaatraad draagt bij tot het vorm geven van een dynamisch lokaal klimaatbeleid en werkt mee aan de uitvoering ervan.

Ze helpt om de klimaatdoelstellingen tegen 2030 te behalen, maar werkt ook aan een langetermijnvisie om tot CO2-neutraliteit van onze gemeente tegen 2050 te komen.

In het overkoepelende klimaatthema komen verschillende onderwerpen aan bod die bijdragen tot een duurzame gemeente: vergroening, energiebesparing, ontharding, circulaire productie en consumptie, hemelwateropvang, verdroging tegen gaan, elektrische en/of deelmobiliteit, lokaal voedselbeleid, …

Kennis over de onderwerpen is geen vereiste. Met enthousiasme, een open visie en een brede blik op onze gemeente ben je van harte welkom.

Wil je er bij zijn? Neem dan contact op met de deskundige duurzaamheid Leen Van Craen op klimaat@keerbergen.be of 015 50 90 25.