Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Klachtenbehandeling gemeente en OCMW

Een klacht is een manifeste uiting (zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch) waarbij een ontevreden burger bij de overheid klaagt over een door de overheid (al dan niet) verrichte handeling of prestatie. 

Klachten kunnen betrekking hebben op

  • het foutief verrichten van een handeling of prestatie
  • het onvriendelijk of onbeleefd verrichten van een handeling
  • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze
  • het niet of laattijdig uitvoeren van een handeling of prestatie

Niet alles wordt als klacht geregistreerd

Meldingen (bijv. defect aan een wegdek/openbare verlichting…), vragen om informatie, beroepen, bezwaren, suggesties en petities worden niet beschouwd als klachten. Dit kan de burger signaleren via de digitale meldingskaart.

Procedure

Hoe een klacht indienen?

Afhandeling

Het volledige proces van klachtenbehandeling vind je in het klachtenreglement (zie onderaan deze pagina). 

Meer info

Niet tevreden?

Ben je niet tevreden over de wijze of het resultaat van de klachtenbehandeling? Dan kan je een beroep doen op de Vlaamse Ombudsman via mail ombudsman@keerbergen.be

 Dien een klacht in