Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Heimolen

Tijdens de 20ste eeuw noemde men Vlaanderen ook wel FLANDRIA MOLENDINA TERRA. In 1970 kon je nog 76 windmolens terugvinden in de Dijlestreek. Helaas bleef daar weinig van over. In Keerbergen werd de Heimolen gelukkig wél behouden.

Deze windmolen, een staakmolen van het onderkruiertype, dateert van 1706. Tot 1722 stond de Heimolen op de Grote Heide, vrij ver gelegen van het dorpscentrum. Waarschijnlijk omwille van economische overwegingen, werd hij toen verplaatst naar zijn huidige locatie langs de Molenstraat.

Vele generaties molenaars en boeren maakten gebruik van de molen.

De Heimolen was tot 1951 in gebruik en is sinds 19 april 1955 een beschermd monument. In 1957 kreeg hij al een eerste grondige restauratiebeurt. Tot ongeveer 40 jaar geleden werd er af en toe gemalen door molenaar Van Herck, tot hij met pensioen ging.

Tussen 2017 en 2019 werden het kruisgebinte, de trap en ook de molenwieken hersteld. De molen werd terug volledig gestut, voorzien van een bliksemafleider en geschilderd. De Heimolen werd volledig in zijn oude glorie hersteld. Tegelijk werd er ook gezocht naar een nieuwe molenaar, zodat de Heimolen maandelijks kan draaien.

De sinds 2021 aangestelde molenaar Alexander Malomgré is al sinds peuter gefascineerd door molens. Op zijn 16de studeerde hij in 2018 af als jongste molenaar van België. Elke eerste zaterdag van de maand laat hij in Keerbergen de wind door de wieken van de Heimolen ruisen.

Meer info

Wanneer geopend? 

Elke 1e zaterdag van de maand.

Bezoek aan de molen tijdens openingsuren is terug mogelijk! Maximum 8 personen (kinderen tem 12 jaar niet meegeteld) en mondmasker verplicht voor alle +12 jarigen.

Winteruren: 12 - 16 uur

Zomeruren: 12 - 18 uur

Waar

Heimolen - Molenstraat z/n - 3140 Keerbergen

Bijkomende technische informatie over de Heimolen:

De molen weegt ongeveer 35 ton en noemt men een staakmolen of standaard molen. De naam is ontleend aan de standaard, de zware verticaal opgerichte staak waarrond het ganse molenhuis draait. Deze standaard rust op een kruis van zware eiken balken en wordt recht gehouden door dubbele steekbanden. Het geheel steunt op vier gemetselde voeten (teerlingen). De houten staart, die met het kruiswerk aan de top verbonden is en bijna tot op de grond komt, dient om gans het gevaarte naar de wind te kruien. In de molen kan tot 10 ton graan opgeslagen worden.