Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Gezocht: voorzitter lokaal overleg kinderopvang

Gemeente Keerbergen organiseert een Lokaal Overleg Kinderopvang.
Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een adviesorgaan dat minstens tweemaal per jaar samenkomt en waarin thema’s behandeld worden aangaande het kinderopvanglandschap in onze gemeente. Tijdens dit overleg denken lokale actoren (bv. kinderopvanginitiatieven), lokale gebruikers van kinderopvang en het lokaal beleid samen na over deze thema’s, informeren ze elkaar en formuleren ze een advies.

Om zo’n overleg in goede banen te leiden, zijn we op zoek naar een voorzitter.

Als voorzitter ben je …

 • … geïnteresseerd in de leef- en leeromgeving van kinderen, maar ook in lokaal beleid;
 • … in staat om een open houding te hanteren naar verschillende visies over het domein kinderopvang;
 • … bereid om je voor drie jaar te engageren (met de mogelijkheid tot een bijkomende verlenging van drie jaar).

Als voorzitter zorg je voor …

 • … het voorbereiden van de vergaderingen van het LOK, dit doe je samen met de secretaris;
 • … het leiden van deze vergaderingen;
 • … het stimuleren van samenwerking tussen lokale actoren, lokale gebruikers en het lokaal bestuur;
 • … het opvolgen van (lokale en ruimere) actualiteit rond kinderopvang.

Als voorzitter betekent het dat je …

 • … mee kan inspelen op de noden in onze gemeente wat betreft kinderopvang;
 • … mee kan vorm geven aan de kwaliteit van een gemeente-brede dienstverlening van kinderopvang.

Procedure

Je stelt je kandidaat door:

 • … een mail of brief te sturen waarin je jezelf voorstelt en een motivatie schrijft, waarbij je toelicht hoe je het voorzitterschap zou invullen;
 •  …deze mail of brief te sturen naar: jan.vanherck@ocmw.keerbergen.be / Jan Van Herck - Gemeenteplein 10 te 3140 Keerbergen
 • …doe dit ten laatste tegen 31 maart 2019.