Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Gezocht: leden GECORO

Gepubliceerd op  di 04 jun 2019
GECORO? Wat is dat? GECORO staat voor 'Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening'. We zijn op zoek naar gemotiveerde deskundigen voor deze commissie. Interesse?

De GECORO adviseert het schepencollege en de gemeenteraad over onderwerpen die betrekking hebben op ruimtelijke ordening. De leden van de GECORO zijn gehouden een deontologische code na te leven.

De voornaamste adviesvragen hebben betrekking op ruimtelijke planning zoals het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en wijzigingen daaraan, ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen en behandelt bezwaarschriften in kader daarvan.

De frequentie van samenkomsten is afhankelijk van het aantal projecten.

De samenstelling van de commissie bestaat uit de volgende maatschappelijke geledingen:

  • maatschappelijke geleding van milieu- en natuurverenigingen;
  • maatschappelijk geleding van werkgevers of zelfstandigen met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers;
  • maatschappelijke geleding van handelaars;
  • maatschappelijke geleding van landbouwers;
  • maatschappelijke geleding van werknemers.

De commissie zal bestaan uit max. 10 leden. 
(bepaald door de gemeenteraad - 27 mei 2019)

Ben jij die geschikte deskundige?

Stuur dan je kandidatuur naar het college van burgemeester en schepenen, ter attentie van Dienst Ruimte, Gemeenteplein 10, 3140 KEERBERGEN of via e-mail naar ruimtelijkeordening@keerbergen.be. Indienen kan tot en met 31 augustus 2019. Je voorziet je kandidatuur van een duidelijke motivering die verwijst naar diploma, opleiding, ervaring en beschikbaarheid.