Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

EU-burger? Stem dan op 26 mei 2019 voor het Europees Parlement

Op zondag 26 mei 2019 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie. 

 

Voorwaarden

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet je aan volgende vijf voorwaarden voldoen :

  1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten ;
  2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben ;
  3. Minstens 18 jaar oud zijn ;
  4. Over stemrecht beschikken ;
  5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Procedure

Om ingeschreven te worden op de kiezerslijst van Keerbergen kan je het formulier C/1 downloaden en binnenbrengen op het gemeentehuis.

Meer info

 

Meer informatie (in alle EU talen) kan je terugvinden op https://europeanelections.belgium.be .