Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Bekendmaking openbaar onderzoek van een omgevingsvergunningsaanvraag Aspergeveld 25

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN DE TOEPASSING VAN EEN ADMINISTRATIEVE LUS IN HET KADER VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG

OMGEVINGSLOKET NR. OMV_2019074664
INTERNNR. V.015/19

BEVOEGDE OVERHEID:
het college van burgemeester en schepenen van Keerbergen

AANVRAGER
François Geens wonende te Schrieksebaan 284 te 3140 Keerbergen

LIGGING
adres: Aspergeveld 25 te 3140 Keerbergen
kadastrale gegevens: afdeling 1 sectie B nr. 38L2

OMSCHRIJVING
onderwerp: De aanvraag voorziet in de vorming van één nieuwe bouwkavel door het afsplitsen van een deel van de achtertuin van een bebouwd perceel. De stedenbouwkundige voorschriften wijken af van wat vastgelegd is in het RUP Hart van Keerbergen, art.4 ‘Zone voor wonen’.
Het betreft volgende afwijkingen:

  • de perceelsafmetingen 
  • de afstand tot de perceelsgrenzen

aard: verkaveling
procedure: gewone procedure
type: Aanvraag voor een nieuwe verkaveling

INZAGE EN INSPRAAK
De aanvraag ligt van 12 juli 2019 tot en met 10 augustus 2019 ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente op volgend adres: Gemeenteplein 10 te 3140 Keerbergen.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend. Dit kan digitaal via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 10 te 3140 Keerbergen.

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/201915 OMV_2019074664

Keerbergen, 12 juli 2019