Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Bekendmaking openbaar onderzoek: Putsebaan 44

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN
AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

OMGEVINGSLOKET NR. OMV_2018145009
INTERNNR. B.171/18

BEVOEGDE OVERHEID:
het college van burgemeester en schepenen van Keerbergen

AANVRAGER
MVprojecten BVBA gevestigd Clemensstraat 4 te 2580 Putte

LIGGING
adres: Putsebaan 44 te 3140 Keerbergen
kadastrale gegevens: afdeling 1 sectie B nr. 107/M

OMSCHRIJVING
onderwerp: woningbouwproject met drie nieuwbouw appartementen en renovatie eengezinswoning
aard: aanvraag omgevingsproject
procedure: gewone procedure
type: stedenbouwkundige handelingen
renovatie bestaande woning en nieuwbouw 3 appartementen

INZAGE EN INSPRAAK
De aanvraag ligt van 10 januari 2019 tot en met 8 februari 2019 ter inzage bij de dienst omgeving van de gemeente op volgend adres: Gemeenteplein 10 te 3140 Keerbergen.
Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend. Dit kan digitaal via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 10 te 3140 Keerbergen.

Vermeld duidelijk op het bezwaarschrift: Bezwaar/2018171 OMV_2018145009

Keerbergen, 10/01/2019