Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Ergo Nele

1. Kinderen:

* Onderstening in  ontwikkelings- en leerstoornissen zoals ASS, DCD, AD(H)D

* Auticoach

* Typlessen: voor kinderen die het vaak heel moeilijk hebben om te schrijven zoals fijnmotorische problemen, dyspraxie, dyslexie, dysorthografie en autismespectrumstoornis. Ergo Nele werkt met een methode die erop gericht is op een speelse manier vlot te leren typen op een computer.

* Hoe leren studeren (plannen, structureren, zelfstandig leren werken).

* Fijn motorische vaardigheden

* Grafomotoriek en schrijmotoriek

* Rekenproblemen

* Visueel-ruimtelijke vaardigheden

* Sherborne

2. Senioren:

Levenslang thuis blijven wonen: woningaanpassingen, dementie, expertise valpreventie, ondersteuning fixatiearme thuiszorg, ondersteuning mantelzorger

3. Vormingen op maat

https://www.ergonele.com/vormingen-604610.html

Adres

Adres
Emiel Dupontlaan 6 3120 Tremelo
GSM
0468 22 52 06
E-mail
nelehostie@gmail.com
Website
www.ergonele.com

Contact

Hostie Nele

Openingsuren

Op afspraak via mail of telefoon