Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Archeologische werkzaamheden

In de laatste weken van april werd de verharding opgebroken en werd begin mei het eerste archeologisch werkvlak aangelegd. Opmerkzame Keerbergenaren zal ongetwijfeld al opgevallen zijn dat de site mooi is afgeschermd. Het lokaal bestuur koos hiervoor uit respect voor de menselijke resten die tijdens het archeologisch onderzoek worden verwacht. Samen met IOED WinAr werden er werfdoeken aangebracht om het publiek meer inzicht te geven in de dagelijkse archeologische praktijk. Via kijkgaatjes kan je de archeologen aan het werk zien.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek verloopt voorspoedig: ondertussen werden ca. een honderdtal graven blootgelegd. De meest graven liggen in de kerk die is afgebroken in de jaren 70. Mogelijk, maar zeker is dit niet, zijn dit graven die rond de eerste (laatmiddeleeuwse?) kapel werden aangelegd.