Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

Activiteiten

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen al deze diensten en organisaties die werken voor en met kinderen, jongeren en gezinnen, rond alles wat met opvoeden en opgroeien te maken heeft.

Door dit samenwerkingsverband proberen we het hulpaanbod van deze diensten op elkaar af te stemmen in functie van de gezinnen.

We willen je helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer.

Met het Huis van het Kind willen we dicht bij kinderen, jongeren en gezinnen staan door:

=> Gericht advies te geven

=> Gericht door te verwijzen naar de juiste dienst of organisatie bij vragen rond gezondheid, opvoeding, kinderopvang, vrije tijd, sociale ontplooiing…

=> Een aanbod te ontwikkelen van vormingsactiviteiten en workshops, naargelang de signalen die we ontvangen van ouders, opvoeders, kinderen en jongeren.

Zomerkalender

www.zomerkalender.be