Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

02. Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (door het Corona-virus)

Er is sprake van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen indien er een daling van cliënteel, bestellingen, omzet of productie is waardoor het niet mogelijk is om het normale tewerkstellingspeil aan te houden. Hoewel economische redenen net zoals overmacht kunnen ontstaan door een plotse gebeurtenis waarop werkgever en werknemer geen invloed hebben, is het essentiële verschil met overmacht dat tewerkstelling niet volledig onmogelijk wordt.

Ondertussen is de aanvraagprocedure, zowel voor overmacht als economische redenen, sterk vereenvoudigd tot de “Corona procedure tijdelijke werkloosheid”

Voor wie?

Deze vorm van tijdelijke werkloosheid geldt voor:

  • - Arbeiders
  • - Bedienden (onder bepaalde extra voorwaarden)

Bedrag?

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische redenen als om overmacht – worden voor de periode 01/02/2020 tem 30/06/2020 verhoogd van 65 procent (met een maximum van 2.754,76 euro per maand) naar 70 procent van het loon van de werknemer in kwestie. Dit moet het inkomensverlies voor de getroffen werknemers beperken. Bovenop deze verhoging krijgt elke werknemer die tijdelijk werkloos wordt met vermelding “Coronavirus” als reden op de aanvraag, een extra premie van 5,63 euro per dag.

Procedure

Een aanvraag moet ingediend worden bij RVA, waarbij werknemer en werkgever stappen dienen te ondernemen. Een werknemer kan zich laten bijstaan door zijn vakbond, indien aangesloten bij een vakbond. De aanvraagprocedure werd in het licht van de Coronamaatregel sterk vereenvoudigd