Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

10. Groeipakket - toeslag COVID19

Omdat veel gezinnen geconfronteerd worden met een inkomensverlies onder invloed van de coronacrisis nam de Vlaamse Regering een aantal ondersteunende maatregelen waaronder de COVID-19-toeslag.

De COVID-19-toeslag bedraagt 120 euro. Dat bedrag wordt toegekend boven op het basisbedrag en wordt uitbetaald in drie schijven van 40 euro: voor de maand van de aanvraag en de twee daaropvolgende maanden. Deze toeslag kan aangevraagd worden van 15 juni tot en met 31 oktober.

Voor wie?

De aanvraag moet voldoen aan volgende cumulatieve voorwaarden:

  • Het gezin van de aanvrager heeft een inkomensdaling van minstens 10% (1)
  • Het inkomen van de maanden maart, april, mei of juni ligt onder de inkomensgrens (2)
  • Het kadastraal inkomen ligt onder de grens (3)

1. Inkomensdaling van minstens 10%

Om recht te hebben op de COVID-19-toeslag moet het gezin van de aanvrager een inkomens­daling hebben van minstens 10 procent. De inkomensdaling moet worden aangetoond voor de maand maart, april, mei of juni 2020. Het gaat om een daling in vergelij­king met het inkomen van de maand januari of februari 2020.

Gezinnen moeten bewijsstukken aanleveren voor deze inkomsten, de uitbetalers beschikken niet automatisch over dergelijke recente inkomstengegevens.

Bij gezinnen met gelijk verdeelde huisvesting moet elke ouder een aanvraag doen en wordt voor elke ouder onderzocht of er recht kan zijn op de helft van de toeslag. Dit geldt voor gezinnen die reeds in het systeem van de begunstigden zitten, niet voor zij die nog bijslagtrekkende zijn.

2. Onder de inkomensgrens

Het bruto belastbaar gezinsinkomen moet onder de maande­lijkse inkomensgrens van 2.213,30 euro liggen. In dit bedrag wordt een onderdeel van het vakantiegeld en de eindejaarspremie in rekening gebracht door de uitbetaler (volgens het berekeningsprincipe: maandbedrag loon x14, gedeeld door 12).

3. Kadastraal inkomen ‘vreemd gebruik’ ligt onder de grens

Het kadastraal inkomen vreemd gebruik (voor gebouwen en /of gronden die men niet zelf bewoont) is niet te hoog in vergelijking met het gezinsinkomen. Voor meer informatie over de KI-test, zie https://www.groeipakket.be/nl/ki-test.

Procedure

  • Gezinnen die denken recht te hebben op de COVID-19-toeslag kunnen hun aanvraag doen via het aanvraagformulier COVID-19-toeslag, aan te vragen bij hun uitbetaler groeipakket.
  • Gezinnen die hulp wensen bij het indienen van deze aanvraag, kunnen terecht bij hun uitbetaler van het groeipakket of bij de sociale dienst van het OCMW (op afspraak: https://www.keerbergen.be/afspraak)