Deel deze pagina

Gemeente Gemeente Keerbergen

01. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (door het Coronavirus)

Werknemers die tijdelijk niet kunnen tewerkgesteld worden door hun werkgevers door de gevolgen van het Coronavirus, kunnen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen via hun werkgever.

Ondertussen is de aanvraagprocedure, zowel voor overmacht als economische redenen, sterk vereenvoudigd tot de “Corona procedure tijdelijke werkloosheid”

Voor wie?

Deze vorm van tijdelijke werkloosheid geldt voor:

  • - Arbeiders
  • - Bedienden
  • - Uitzendkrachten, indien zij na de periode van overmacht verder tewerkgesteld worden bij deze werkgever

Bedrag?

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische redenen als om overmacht – worden voor de periode 01/02/2020 tem 30/06/2020 verhoogd van 65 procent (met een maximum van 2.754,76 euro per maand) naar 70 procent van het loon van de werknemer in kwestie. Dit moet het inkomensverlies voor de getroffen werknemers beperken. Bovenop deze verhoging krijgt elke werknemer die tijdelijk werkloos wordt met vermelding “Coronavirus” als reden op de aanvraag, een extra premie van 5,63 euro per dag.

Procedure

Een aanvraag moet ingediend worden bij RVA, waarbij werknemer en werkgever stappen dienen te ondernemen. Een werknemer kan zich laten bijstaan door zijn vakbond, indien aangesloten bij een vakbond. De aanvraagprocedure werd in het licht van de Coronamaatregel sterk vereenvoudigd.