Viering van jubilea en eeuwelingen

Huwelijksverjaardagen

  • 50 jaar: Goud
  • 60 jaar: Diamant 
  • 65 jaar: Briljant 
  • 70 jaar: Platina 
  • 75 jaar: Radium 

De viering gebeurt enkel op vraag van de betrokkene of hun familie.

Minimum 2 maanden vóór de datum van de viering neemt u contact op met de Dienst Bevolking, bureau huwelijken of met een dienstencentrum.

100- en 100-en-meer-jarigen
Indien de verplaatsing te moeilijk is, gebeurt de viering thuis op afspraak.
Aan de jubilarissen wordt een receptie aangeboden. Bovendien ontvangen zij hun foto en een geschenk vanwege het Stadsbestuur en een aandenken vanwege het Koninklijk paleis.

Eeuwelingen-vieringen
Zes weken vóór de verjaardag neemt de dienst Bevolking, bureau huwelijken contact op met de jarige. Indien de viering gewenst is wordt een datum afgesproken en maakt men een dossier op met een korte levensschets .
De viering gebeurt:

  • ofwel in het stadhuis
  • ofwel bij de gevierde thuis of in de instelling

Naast een receptie aangeboden in het stadhuis ontvangen de 100-jarigen vanwege het stadsbestuur een geschenk en van het Koninklijk Paleis een gesigneerde foto van het Koningspaar. De 100 en meer-jarigen ontvangen van het stadsbestuur een ruiker bloemen en van het Koninklijk Paleis een bloemstuk of fruitmand. De 100 en 105-jarigen ontvangen bovendien een foto van zichzelf.